Νέα παραθαλάσσια ιδιωτική κατοικία


 Αυτή είναι η τρισδιάστατη αρχιτεκτονική απεικόνιση, παραθαλάσσιας ιδιωτικής κατοικίας.