Ανακαίνιση και επανάχρηση του συγκροτήματος αποθηκών Βουρλούμη στην Πάτρα


Πινακίδα αποτύπωσης


1η Πινακίδα πρότασης
2η Πινακίδα πρότασης