Διαγωνησμός Δυτικών Νεωρίων

    Κατά την παραμονή μου, στην CUBE Concept συμμετείχαμε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του δήμου Ηρακλείου για την Ανάπλαση και Επανάχρηση των Δυτικών Νεωρίων του Ηρακλείου, καθώς και της περιοχής γύρω από αυτά. Παρακάτω, μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τις προτάσεις που καταθέσαμε στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.


Πινακίδα 1


Πινακίδα 2

Πινακίδα 3

Πινακίδα 4

Πινακίδα 5

Πινακίδα 6

Πινακίδα 7

Πινακίδα 8

Πινακίδα 9

Πινακίδα 10

    During the period I was working for CUBE Concept S.A., I participated in the National Competition of the municipality of Heraklion for the Restoration and Reuse of the Western shipyards of Heraklion in Crete, and the area around them. Below, you can get a taste of the proposals we tabled in this contest.